At the end of the day là gì

      18

At the end of the day là gì?

At the kết thúc of the day‘: có nghĩa là vào cuối ngày, sau cùng thì. Cụm từ này có nghĩa là sau lúc chứng kiến tận mắt xét mọi việc thì cũng sẽ đưa ra ra quyết định hay tóm lại cuối cùng…

*

Ví dụ:

Don’t forget to lớn cash up at the over of the day.Đừng quên cộng sổ vào thời gian cuối ngày.You will want to hold the party at the over of the day.Bạn đã muốn tổ chức triển khai buổi tiệc vào thời điểm cuối ngày.At the kết thúc of the day without visitors you will not have anybody.Vào cuối ngày không tồn tại khách các bạn sẽ không có bất kể ai.I always try to finish my job at the over of the day.Tôi luôn luôn cố gắng hoàn thành các bước vào cuối ngày.At the end of the day, the men & boys went swimming in the river.Vào cuối ngày, bầy ông và đàn ông đi bơi lội ở mẫu sông này.You have to lớn always remember to back up your work at the kết thúc of the day.Anh phải luôn luôn nhớ xào nấu lại công việc mà chúng ta đã làm vào thời điểm cuối ngày.At the over of the day the new manager is no better than the previous one.Xét về gần như mặt thì ông thống trị mới cũng chẳng tương đối hơn ông trước.At the kết thúc of the day, he’s the one who is going to lớn be held responsible for everything.Vào cuối ngày, anh ta là tín đồ sẽ phụ trách về phần đa việc.At the kết thúc of each day, employees will report whom they met.Vào cuối từng ngày, các nhân viên sẽ báo cáo về những người dân họ đang gặp.If you meet somebody on a plane, send them an e – mail at the kết thúc of that day.Nếu bạn gặp mặt ai kia trên thứ bay, hãy gửi mang lại họ một email (thư điện tử) vào thời gian cuối ngày hôm đó.I decided lớn study abroad at the end of the day.Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tôi ra quyết định sẽ đi du học.At the end of the day, it’s your decision và nobody else’s.Xét cho cùng, đó là ra quyết định của anh chứ không phải ai khác.I did it by myself one time at the end of the day.Tôi đã làm cho nó một mình một lần vào thời điểm cuối ngày.I’ll listen lớn what she said và decide at the end of the day.Tôi đã lắng nghe các gì cô ấy nói nhưng lại tôi sẽ quyết định sau khi xem xét chín chắn.At the over of the day, your work performance is the most important key performance indicator.Vào cuối một ngày, công dụng làm việc là đồng hồ thời trang chỉ kết quả chính quan trọng nhất.She went through my classes for me, highlighting the best route to each on the map, và gave me a slip khổng lồ have each teacher sign, which I was to bring back at the kết thúc of the day.Cô chỉ qua những lớp học mang lại tôi, tô sáng đường cho từng lớp sớm nhất trên bạn dạng đồ và đưa tôi một tờ giấy nhằm xin chữ ký của từng giáo viên mà tôi đề xuất mang trả lại vào cuối ngày.I worked at the end of the working day.Em đã thao tác vào cuối ngày.Near the kết thúc of the day.Gần cuối ngày.At the kết thúc of a day, they have to bargain away vegetable.Cuối ngày bọn họ phải buôn bán tống cung cấp tháo mớ rau.